CENTRUM DIAGNOZY

I  WSPIERANIA  W ROZWOJU

DZIECI I DOROSYCH

Jesteśmy grupą specjalistów, pasjonatów pełnych wigoru

i zapału do swojej pracy,

kochających to co robią, poszukujących nowych,

nierzadko innowacyjnych rozwiązań

w terapii, wciąż doskonalących

się w działaniach i podejmujących nowe wyzwania.

 Umiejętne dopasowanie terapii, przyjazna atmosfera sprawia,

że do nas po prostu chce się wracać !

 

ZAPRASZAMY DO PRZEGLĄDANIA

NASZEJ WITRYNY

 

Terapia logopedyczna                              

30 min -   60 zł / 45 min - 80 zł

 

Diagnoza logopedyczna                              

100 zł

 

Wydanie opinii logopedycznej  

( na życzenie rodzica /prawnego opiekuna)   

120 zł


Terapia neurologopedyczna                              

30 min -   60 zł / 45 min - 80 zł

 

Diagnoza neurologopedyczna z oceną pracy żuchwy / kompetencji językowych

200 zł

 

Przygotowanie programu pracy wraz z zaleceniami

150 zł

 

Wydanie opinii neurologopedycznej

 ( na życzenie rodzica /prawnego opiekuna)   

150 zł


Konsultacje online  

Konsultacja neurologopedyczna wraz z aktualnym stanem żywieniowym z analizą przesłanych filmików i dokumentacji

200 zł

 

Sporządzenie opisu diagnostycznego z zaleceniami ćwiczeń, sposobu przyjmowania pokarmu wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

 

Każde, kolejne spotkanie 

80 zł


Dysfagia 

Etap 1 Diagnoza dysfagii: po incydentach neurologicznych oraz związanych z wiekiem i lękiem przed jedzeniem

200 zł

 

Etap 2 Ułożenie, rozpisanie planu terapii  dysfagii wraz z informacją o potrzebnych narzędziach do terapii

150 zł

 

Etap 3 Terapia dysfagii - każda następna wizyta kontrolna

80 zł


Karmienie dojelitowe, pozajelitowe i doustne-  ewakuacja sondy / PEG-a :

Etap 1 Konsultacja neurologopedyczna wraz z informacjami o sposobie i jakości odżywiania

200 zł 

 

Etap 2 Sporządzenie opisu diagnostycznego i zaleceń, planu odżywiania wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

 

Etap 3 Każdorazowa wizyta kontrolna 

80 zł


Dyzartria   

Etap 1 Diagnoza dyzartrii i dysfagii w dyzartrii

200 zł

 

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym z emisją głosu

i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy  

150 zł

 

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


Giełkot 

Etap 1 Diagnoza mowy przyspieszonej

200 zł

 

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym emisji głosu i informacją 

o potrzebnych narzędziach do pracy narzadów mowy

150 zł

 

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


Terapia Logopedyczna Metodą Werbo - Tonalną   dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

ZD  i MPD  

                     

30 min -   50 zł / 45 min -  70 zł


 

Zajęcia prowadzone Metodą Krakowską                                         

50 min -   90 zł


Terapia Psychologiczna                                 

30 min -   60 zł / 60 min - 110 zł

 

Diagnoza Psychologiczna  ( 2 spotkania)                 

 - 320 zł

 

Wydanie opinii psychologicznej                              

 - 100 zł

 


Terapia Taktylna                                                                                 

50 min -   70 zł


Terapia Odruchów Wzrokowo - Słuchowych                                         

50 min -   70 zł


Diagnoza Odruchów Wzrokowo - Słuchowych                                     

50 min - 110 zł 


Terapia Pedagogiczna                                                                             

45 min -   75 zł

 

Diagnoza Pedagogiczna                                                                         

50 min -  90 zł

 

Wydanie opinii pedagogicznej                                                                             

-  70 zł


Diagnoza ryzyka dysleksji                                                                     

45 min -  90 zł


Glottodydaktyka - edukacja językowa wg. prof. Rocławskiego              

30 min -   50 zł 


Funkcjonalna Terapia Ręki                                                                     

45 min -   70 zł


Terapia słuchowa Johansena - diagnoza

200 zł + płyta indywidualizowana 180 zł

 

100 zł - badanie kontrolne 


Badanie odruchów wg INPP

350 zł - diagnoza + program ćwiczeń

 

100 zł - badanie kontrolne 


ntegracja Bilateralna

150 zł - diagnoza + zestaw ćwiczeń

 

100 zł - badanie kontrolne

I


Sensoplastyka                                                                      

45 min -   50 zł

 


Sobotnie tematyczne zajęcia grupowe dla dzieci (informacje w zakładce Aktualności/Ogłoszenia)

50 min - 35 zł / os.