KROK PO KROKU

Centrum Diagnozy i Wspierania w Rozwoju Dzieci i Dorosłych

 

ul. 3 Maja 25 / 27 

70 - 215 Szczecin

(Budynek Przychodni Kolejowej

III pietro, p. 448 i 449)

 

www.krokpokroku.net

e-mail: krokpokroku@op.pl

 

tel. mgr Karolina Iwan:

665 304 313

tel. mgr Małgorzata Pysiewicz:

505 93 55 14 

 

Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna                               

30 min -   60 zł / 45 min - 80 zł


Diagnoza logopedyczna                              

 100 zł

 

Diagnoza neurologopedyczna z oceną pracy żuchwy, kompetencji językowych i funkcji poznawczych

200 zł

 

Przygotowanie programu pracy wraz z zaleceniami

150 zł


Wydanie opinii logopedycznej                               

100 zł

 

Wydanie opinii  neurologopedycznej poszerzonej o informacje dotyczące pracy żuchwy, kompetencji językowych i funkcji poznawczych

120 zł


KONSULTACJE ONLINE   (mgr Małgorzata Pysiewicz)

Konsultacja neurologopedyczna wraz z aktualnym stanem żywieniowym z analizą przesłanych filmików i dokumentacji

200 zł

Sporządzenie opisu diagnostycznego z zaleceniami ćwiczeń, sposobu przyjmowania pokarmu wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

Każde, kolejne spotkanie

80 zł


DYSFAGIA  

Etap 1 Diagnoza dysfagii: po incydentach neurologicznych oraz związanych z wiekiem i lękiem przed jedzeniem

200 zł

Etap 2 Ułożenie, rozpisanie planu terapii  dysfagii wraz z informacją o potrzebnych narzędziach do terapii

150 zł

Etap 3 Terapia dysfagii - każda następna wizyta kontrolna

80 zł


KARMIENIE DOJELITOWE,  POZAJELITOWE  I  DOUSTNE  

Ewakuacja sondy / peg-a :

 

Etap 1 Konsultacja neurologopedyczna wraz z informacjami o sposobie i jakości odżywiania

200 zł 

Etap 2 Sporządzenie opisu diagnostycznego i zaleceń, planu odżywiania wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

Etap 3 Każdorazowa wizyta kontrolna 

80 zł


DYZARTRIA   

Etap 1 Diagnoza dyzartrii i dysfagii w dyzartrii

200 zł

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym z emisją głosu

i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy  

150 zł

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


GIEŁKOT 

Etap 1 Diagnoza mowy przyspieszonej

200 zł

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym emisji głosu i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy narzadów mowy

150 zł

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


Terapia Logopedyczna Metodą Werbo - Tonalną   dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ZD  i MPD

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                         

30 min -   50 zł / 45 min -  70 zł


Fizjoterapia ( NDT-Bobath, Vojta, PNF, rehabilitacja)

80 zł


Zajęcia prowadzone Metodą Krakowską                                         

50 min -   90 zł


Terapia Psychologiczna/Neuropsychologiczna                                 

30 min -   60 zł / 60 min - 110 zł


Diagnoza Psychologiczna / Neuropsychologiczna ( 2 spotkania)                 

 - 320 zł


Wydanie opinii psychologicznej/neuropsychologicznej                               

 - 100 zł


Terapia Taktylna

( mgr Małgorzata Pysiewicz)                                                                                   

50 min -   70 zł


Terapia Odruchów Wzrokowo - Słuchowych 

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                                       

50 min -   70 zł


Diagnoza Odruchów Wzrokowo - Słuchowych   

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                                  

50 min - 110 zł 


Terapia Pedagogiczna                                                                             

45 min -   75 złDiagnoza Pedagogiczna                                                                         

50 min -  90 zł

Wydanie opinii pedagogicznej                                                                             

-  70 zł


Diagnoza ryzyka dysleksji   

( mgr Małgorzata Pysiewicz)                                                                    

45 min -  90 zł


Glottodydaktyka - edukacja językowa wg. prof. Rocławskiego 

( mgr Małgorzata Pysiewicz)              

30 min -   50 zł 


Funkcjonalna Terapia Ręki                                                                     

45 min -   70 zł


Terapia słuchowa Johansena - diagnoza

200 zł + płyta indywidualizowana 180 zł

100 zł - badanie kontrolne 


Badanie odruchów wg INPP

350 zł - diagnoza + program ćwiczeń

100 zł - badanie kontrolne 


Integracja Bilateralna

150 zł - diagnoza + zestaw ćwiczeń

100 zł - badanie kontrolne


Sensoplastyka                                                                      

45 min -   50 zł

 


Sobotnie tematyczne zajęcia grupowe dla dzieci (informacje w zakładce Aktualności/Ogłoszenia)

50 min - 35 zł / os.