WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE

SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

PROGRAM ĆWICZEŃ DR SALLY GODDARD-

BLYTHE (INPP)

Dwudniowy kurs z zakresu wykorzystania zestawu testów oraz programu ćwiczeń integrujących opracowanego przez Sally Goddard (1996).

CEL SZKOLENIA:

zdobycie umiejętności w zakresie: usprawnianie funkcji koniecznych do efektywnego uczenia się

wspieranie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce

ODBIORCY: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, wychowania fizycznego, pedagodzy, nauczyciele szkół specjalnych

PROWADZĄCY: mgr Elżbieta Bursa

Terapeuta I Trener Neurorozwoju INPP (certyfikat I licencja INPP)

Terapeuta I Trener Integracji Bilateralnej (certyfikat I licencja)

Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS)

Pedagog-terapeuta

nauczyciel ZSS9 (prowadzi zajęcia rewalidacji, grupę ZRW, WWRD, nauczanie indywidualne)

SZKOLENIE OBEJMUJE:

Sesja I (1 dzień):

 1. Objawy I symptomy odruchów pierwotnych

 2. Kryteria diagnostyczne

 3. Przegląd badań nad wpływem nieprawidłowych odruchów pierwotnych na trudności szkolne

 4. Wpływ programu stymulacji oraz integracji odruchów na wyniki szkolne u dzieci

 5. Funkcjonowanie układu przedsionkowego

 6. Omówienie problemów związanych z percepcją słuchową I wzrokową

 7. Testy na równowagę I koordynację

Sesja II (2 dzień):

 1. Testy odruchów TOB, ATOS, STOS

 2. Testy na wodzenie oczami oraz percepcję wzrokową

 3. Praktyczne warsztaty – pokaz i nauka Ćwiczeń Integrujących (INPP dla szkół) z udziałem uczestników

UCZESTNICY KURSU OTRZYMAJĄ:

zaświadczenie sygnowane przez INPP- Polska uprawniające osoby przeszkolone do prowadzenia zajęć z grupą bądź klasą np. w szkole, w przedszkolu wg programu INPP, materiały szkoleniowe (Baterię testów oraz program ćwiczeń integrujących

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY: 500ZŁ

Termin: 2019

Zapisy: krokpokroku@op.pl

INTEGRACJA BILATERALNA , metoda p.

Scheili Dobie OBE

ĆWICZENIA RUCHOWE WSPIERAJĄCE

NAUKĘ I ZACHOWANIE DZIECI –

program szkolny

Dwudniowy kurs z zakresu wykorzystania zestawu testów oraz programu ćwiczeń, który opracował Andrew Dalziell

Co to jest Bilateralna Integracja (BI)?
Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów. Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej. Bilateralna integracja – to koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Bilateralna nauka trwająca aż do wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

CEL SZKOLENIA:

 • wspieranie rozwoju poznawczego dziecka

 • ćwiczenia motoryczne jako sposób na podtrzymanie funkcji mózgowych i pobudzanie plastyczności mózgu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 • zapoznanie uczestników z założeniami Integracji Bilateralnej

 • zapoznanie uczestników z występującymi symptomami zaburzeń integracji bilateralnej u dzieci

 • zapoznanie uczestników z diagnostyką uczniów w zakresie integracji bilateralnej

 • nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia ćwiczeń z zakresu integracji bilateralnej – programu szkolnego

ODBIORCY: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele wychowania fizycznego,pedagodzy

PROWADZĄCY: mgr Elżbieta Bursa

terapeuta i trener Neurorozwoju INPP (certyfikat i licencja INPP)

terapeuta i trener Integracji Bilateralnej (certyfikat i licencja IB)

Terapeuta Treningu Słuchowego (certyfikat Provider von JIAS)

Pedagog-terapeuta

Nauczyciel ZSS nr 9 (rewalidant, WWRD, ZRW, nauczanie indywidualne)

SZKOLENIE OBEJMUJE:

1.Zagadnienia teoretyczne

 • znaczenie własnego rozwoju fizycznego
  • schemat ciała

  • uczenie się i ruch

  • integracja społeczno-ruchowa

2.Diagnostyka w Integracji Bilateralnej (bateria testów diagnostycznych)

3. Program Integracji Bilateralnej dla szkół (zestaw ćwiczeń ruchowych – praktyczne warsztaty). Pokaz z udziałem uczestników szkolenia.

UCZESTNICY KURSU OTRZYMAJĄ:

zaświadczenie sygnowane przez IB - Polska uprawniające osoby przeszkolone do prowadzenia zajęć z grupą bądź klasą, np. w szkole, w przedszkolu wg. programu IB, materiały szkoleniowe (baterie testów oraz program ćwiczeń).

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 400 zł

Termin:  2019

Zapisy: krokpokroku@op.pl

 

 

Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna                               

30 min -   60 zł / 45 min - 80 zł


Diagnoza logopedyczna                              

 100 zł

 

Diagnoza neurologopedyczna z oceną pracy żuchwy, kompetencji językowych i funkcji poznawczych

200 zł

 

Przygotowanie programu pracy wraz z zaleceniami

150 zł


Wydanie opinii logopedycznej                               

100 zł

 

Wydanie opinii  neurologopedycznej poszerzonej o informacje dotyczące pracy żuchwy, kompetencji językowych i funkcji poznawczych

120 zł


KONSULTACJE ONLINE   (mgr Małgorzata Pysiewicz)

Konsultacja neurologopedyczna wraz z aktualnym stanem żywieniowym z analizą przesłanych filmików i dokumentacji

200 zł

Sporządzenie opisu diagnostycznego z zaleceniami ćwiczeń, sposobu przyjmowania pokarmu wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

Każde, kolejne spotkanie

80 zł


DYSFAGIA  

Etap 1 Diagnoza dysfagii: po incydentach neurologicznych oraz związanych z wiekiem i lękiem przed jedzeniem

200 zł

Etap 2 Ułożenie, rozpisanie planu terapii  dysfagii wraz z informacją o potrzebnych narzędziach do terapii

150 zł

Etap 3 Terapia dysfagii - każda następna wizyta kontrolna

80 zł


KARMIENIE DOJELITOWE,  POZAJELITOWE  I  DOUSTNE  

Ewakuacja sondy / peg-a :

 

Etap 1 Konsultacja neurologopedyczna wraz z informacjami o sposobie i jakości odżywiania

200 zł 

Etap 2 Sporządzenie opisu diagnostycznego i zaleceń, planu odżywiania wraz z informacją o potrzebnych narzędziach usprawniajacych funkcje żuchwy w tym pokarmowe

150 zł

Etap 3 Każdorazowa wizyta kontrolna 

80 zł


DYZARTRIA   

Etap 1 Diagnoza dyzartrii i dysfagii w dyzartrii

200 zł

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym z emisją głosu

i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy  

150 zł

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


GIEŁKOT 

Etap 1 Diagnoza mowy przyspieszonej

200 zł

Etap 2 Sporządzenie planu terapii wraz z zaleceniami do ćwiczeń w tym emisji głosu i informacją o potrzebnych narzędziach do pracy narzadów mowy

150 zł

Etap 3 Każda, kolejna wizyta kontrolno - ćwiczeniowa 

80 zł


Terapia Logopedyczna Metodą Werbo - Tonalną   dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ZD  i MPD

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                         

30 min -   50 zł / 45 min -  70 zł


Fizjoterapia ( NDT-Bobath, Vojta, PNF, rehabilitacja)

80 zł


Zajęcia prowadzone Metodą Krakowską                                         

50 min -   90 zł


Terapia Psychologiczna/Neuropsychologiczna                                 

30 min -   60 zł / 60 min - 110 zł


Diagnoza Psychologiczna / Neuropsychologiczna ( 2 spotkania)                 

 - 320 zł


Wydanie opinii psychologicznej/neuropsychologicznej                               

 - 100 zł


Terapia Taktylna

( mgr Małgorzata Pysiewicz)                                                                                   

50 min -   70 zł


Terapia Odruchów Wzrokowo - Słuchowych 

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                                       

50 min -   70 zł


Diagnoza Odruchów Wzrokowo - Słuchowych   

(mgr Małgorzata Pysiewicz)                                  

50 min - 110 zł 


Terapia Pedagogiczna                                                                             

45 min -   75 złDiagnoza Pedagogiczna                                                                         

50 min -  90 zł

Wydanie opinii pedagogicznej                                                                             

-  70 zł


Diagnoza ryzyka dysleksji   

( mgr Małgorzata Pysiewicz)                                                                    

45 min -  90 zł


Glottodydaktyka - edukacja językowa wg. prof. Rocławskiego 

( mgr Małgorzata Pysiewicz)              

30 min -   50 zł 


Funkcjonalna Terapia Ręki                                                                     

45 min -   70 zł


Terapia słuchowa Johansena - diagnoza

200 zł + płyta indywidualizowana 180 zł

100 zł - badanie kontrolne 


Badanie odruchów wg INPP

350 zł - diagnoza + program ćwiczeń

100 zł - badanie kontrolne 


Integracja Bilateralna

150 zł - diagnoza + zestaw ćwiczeń

100 zł - badanie kontrolne


Sensoplastyka                                                                      

45 min -   50 zł

 


Sobotnie tematyczne zajęcia grupowe dla dzieci (informacje w zakładce Aktualności/Ogłoszenia)

50 min - 35 zł / os.